Kategoria: Zwiedzanie

Kolegiata w Tumie

Łęczyca i okolica

Łęczyca to miasto lokowane w 1267 roku, ale gród istniał od X wieku, chociaż w innym miejscu. Ślady grodziska są położone nieopodal kolegiaty w Tumie. Miasto w nowej lokalizacji zbudowano nad Bzurą, chociaż dzisiaj to nieaktualne i Bzura płynie korytem nieco oddalonym od miasta. Murowany zamek zaczęto budować w połowie XIV wieku z polecenia króla Kazimierza III Wielkiego, więc był…

Read More »
zamek Chojnik na Dolnym Śląsku

Największe atrakcje Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to region, który dużo oferuje turystom o najróżniejszych preferencjach. Są góry dla miłośników wędrówek latem i zimą, są trasy narciarskie, atrakcje dla dzieci i dorosłych, jest dużo zabytków, pałaców i przede wszystkim zamków. W średniowieczu Dolny Śląsk był bardzo rozdrobniony między różne księstwa. Był również łakomym kąskiem dla okolicznych władców. Stąd potrzeba budowania zamków przez książąt i rycerzy….

Read More »
zamek w Słońsku

Zakon Joannitów

Joannici to zakon wywodzący się z bractwa z II połowy XI wieku, zajmującego się opieką nad pielgrzymami do ziemi świętej. Z czasem bractwo przekształciło się w zakon, oczywiście za zgodą papieża. Zakon Joannitów cieszył się uznaniem władców Królestwa Jerozolimy i królów chrześcijańskiej Europy, którzy nie szczędzili im nadań na kontynencie. W ten sposób Joannici organizowali swoje komandorie i finansowali swoją…

Read More »
Pałac w Dąbroszynie

Lubuskie pałace

W północnej części województwa lubuskiego, na północ od linii Noteci i Warty nie ma zbyt wielu pałaców, a ich stan również nie jest najlepszy. Najbliżej Gorzowa jest pałac w Stanowicach, wsi założonej już w XIII wieku przez margrabiów brandenburskich. W XV wieku majątek Stanowice dostał się w ręce rodziny von der Marwitz. Na początku XVIII wieku zbudowali oni dwór w…

Read More »
Zamek w Łagowie

Joannici w Łagowie

Joannici, jako jeden z rycerskich zakonów powstałych w okresie wypraw krzyżowych, dość szybko zajęli ważna pozycję w Europie. Ich kościoły oraz zamki można spotkać w wielu punktach, w tym również na ziemiach polskich. Jedna z ciekawszych pamiątek po tym zakonie, którą można zobaczyć w Polsce, znajduje się w mieście o nazwie Łagów. Tutejszy zamek jest jednym z najciekawszych zabytków ziemi…

Read More »