Tag: BPH

Wyniki finansowe Banku BPH w 2014 r.

W ubiegłym roku Bank BPH wypracował zysk brutto w wysokości 172 mln, między innymi dzięki umocnieniu pozycji w wybranych segmentach rynku i rozwojowi oferty produktowej zgodnie ze strategią fair play. – Zysk netto 112 mln zł w 2014 r.; 11 mln zł zysku netto i 28 mln zł zysku brutto w IV kw. 2014 r. – Dobra sprzedaż strategicznych produktów: 7,3 mld…

Read More »