Kolegiata w Tumie

Łęczyca i okolica

Łęczyca to miasto lokowane w 1267 roku, ale gród istniał od X wieku, chociaż w innym miejscu. Ślady grodziska są położone nieopodal kolegiaty w Tumie. Miasto w nowej lokalizacji zbudowano nad Bzurą, chociaż dzisiaj to nieaktualne i Bzura płynie korytem nieco oddalonym od miasta. Murowany zamek zaczęto budować w połowie XIV wieku z polecenia króla Kazimierza III Wielkiego, więc był to zamek królewski. Murowany zamek zbudowano na kamiennych fundamentach na niewielkim sztucznym wzniesieniu, w całości z czerwonej cegły. Całość otoczono wysokim murem i fosą zasilaną z rzeki. W skład założenia zamkowego wchodził dom mieszkalny, wysoka wieża i wieża bramna. Dom mieszkalny służył jako miejsce zebrań rady królewskiej, potem sądu grodzkiego. W 1563 roku do wieży bramnej dobudowano nowy dom mieszkalny. W 1406 roku zamek spalili Krzyżacy, ale szybko go odbudowano. Więziono w nim jeńców po wojnie 1410 roku. W połowie XV wieku zamek spłonął i dopiero w połowie XVI wieku został odbudowany i przebudowany (nowy dom mieszkalny). Na początku XVIII wieku uszkodzony w wojnie ze szwedami, potem kolejne klęski w czasie konfederacji barskiej. W XIX wieku zamek częściowo rozebrano, ale w latach 60-tych XX wieku zamek odrestaurowano i częściowo odbudowano. Dzisiaj mieści się w nim muzeum. Z wieży wspaniały widok na okolicę. Wiecej o zamku w Łęczycy – discover.pl/zamek-w-leczycy

Tum, czyli dawna lokalizacja Łęczycy był ważnym grodem, a dzisiaj są tutaj ciekawe i cenne zabytki sakralne. W XI wieku powstało tu opactwo benedyktynów, które w połowie XII wieku przeniesiono do Mogilna, a klasztor w Tumie rozebrano. Na miejscu klasztoru zbudowano kolegiatę w stylu romańskim z granitu i piaskowca. Kolegiata była również budowlą obronną, kilkakrotnie ochroniła okolicznych mieszkańców, ale była niszczona przez tatarów, Litwinów i Krzyżaków. Kolegiata w Tumie był kilkakrotnie przebudowywana i zatraciła swój pierwotny romański styl. Podczas bitwy nad Bzura w 1939 roku kolegiata w Tumie spłonęła, a po wojnie został a odbudowana w pierwotnym romańskim stylu. Obok kolegiaty znajduje się niewielki drewniany kościół, który powstał w czasie przebudowy kolegiaty w XVIII wieku. Zdjecia kolegiaty w Tumie – discover.pl/kolegiata-w-tumie